Onze kernwaarden:
  • Goed onderwijs op maat
  • Veilige leeromgeving
  • Rust, regelmaat en structuur
  • Sterke zorgstructuur
  • Voortdurende ontwikkeling
Visie:

Klim-Op

staat voor optimale cognitieve en sociale ontwikkeling van de kinderen met als doel dat zij klaar zijn voor het vervolg onderwijs.
Een veilige leeromgeving is daarbij onze eerste vereiste.
Wij leiden onze kinderen op voor de maatschappij van de 21ste eeuw waarbij VVTO (Engels), de 21ste eeuwse vaardigheden, techniek, studievaardigheden en feedback geven en ontvangen een prominente plaats hebben in ons onderwijsaanbod.


Klim-Op
hanteert waarden en normen die gebaseerd zijn op het Katholieke geloof. 
Onze school straalt rust en regelmaat uit. Een veilig schoolklimaat, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar een positief groepsklimaat heerst, vinden wij de basis voor ons onderwijs.

Klim-Op
geeft de ontwikkeling van de kinderen samen met de ouders vorm.
Hierbij vinden wij het contact met de ouders en de directe feedback van en naar ouders erg belangrijk.
Wij zien de ouders als onze partner in het onderwijs aan onze leerlingen, waarbij wederzijds respect een sleutelwoord is.
 
Missie
Basisschool Klim-Op is een school waar een gedreven team zich volledig inzet voor de optimale ontwikkeling van zowel de kinderen als de leerkrachten.
 
“Samen op weg naar een kansrijke toekomst”
Basisschool Klim-Op | Philomenahof 31 | 4631NM Hoogerheide | klim-op@lpsnet.nl
© 2017 Basisschool Klim-Op|powered by BasisOnline