Op donderdag 14 januari 2016 vond op Klim-Op de aftrap plaats van een techniekproject dat de luchtmacht aanbiedt aan basisscholen in de regio.
Na een woordje van Kolonel de Boer, commandant van de vliegbasis Woensdrecht, burgemeester Adriaansen en wethouder van onderwijs Lars van der Beek, overhandigde Kolonel de boer de leskist over Vliegen en Zweven aan onze directeur, Sonja van den Elshout.
We zijn erg blij met deze leskist over vliegen en zweven.
Op Klim-Op vinden we het belangrijk om aandacht aan techniek te schenken. In ons schoolplan staat dit dan ook als speerpunt benoemd met als doel om techniek als vak in het curriculum op te nemen en daardoor stevig weg te zetten in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. We hebben dan ook van harte de uitnodiging om aan dit project deel te nemen aangenomen en hebben meteen besloten om vliegen en zweven als thema toe te voegen aan de leerstof van techniek op onze school. Het thema komt hierdoor elk schooljaar opnieuw onder de aandacht.
De luchtmacht is een grote werkgever heel dicht in de buurt, belangrijk voor de toekomst van onze leerlingen.
Daarnaast is een les krijgen over vliegen en zweven is voor de kinderen in Hoogerheide extra interessant omdat zij  elke dag de vliegtuigen van de luchtmacht zien opstijgen en landen.
Er is op dit moment ook landelijk veel aandacht voor techniek in het basisonderwijs. Het is belangrijk dat wij onze leerlingen laten ervaren hoe interessant het is om met techniek bezig te zijn.  Voor onze school is techniek een verrijking voor de manier waarop wij werken. Aan de slag gaan met techniekopdrachten stimuleert het probleemoplossend vermogen, het innovatieve denken en de creativiteit van kinderen. Zelf ontdekkend en onderzoekend bezig zijn, bij techniek komen als in geen enkel ander vak alle 21st century skills aan bod. Wij hopen, als we onze leerlingen hier al kennis laten maken met techniek, zij straks in het Voortgezet Onderwijs een bewustere keuze kunnen maken voor een studierichting en ook durven kiezen voor een technische studierichting.

\Na het officiele gedeelte kregen de kinderen van de groepen 6,7 en 8 de les uit de leskist aangeboden door medewerkers van de vliegbasis.

https://www.youtube.com/watch?v=UILHiNGuS_I 
 
 Bron: BN De Stem, dd 15-01-2016
 
Kalender
23april2018
Meivakantie
24april2018
Meivakantie
25april2018
Meivakantie
Basisschool Klim-Op | Philomenahof 31 | 4631NM Hoogerheide | klim-op@lpsnet.nl
© 2018 Basisschool Klim-Op|powered by BasisOnline