Welkom op de website van
Basisschool Klim-Op


Op onze school staan waarden en normen centraal.
Respect, openheid en solidariteit vormen de basis voor de manier waarop onze leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich welkom voelen op onze school.
Wij willen onze leerlingen de bagage mee geven die nodig is om goed voorbereid te zijn op de maatschappij van de 21e eeuw.
Naast het aanleren van ICT-vaardigheden zijn het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden en stimuleren van kritisch en creatief denken sleutelwoorden.

We leren kinderen niet wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken