Onze school
Schoolkalender

Klik hier voor de ouder jaarkalender 2020/2021

Schoolgids 2020/2021

Klik hier voor de schoolgids 2020/2021

Missie-visie en visie

Op Klim-Op vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Wanneer kinderen goed in hun vel zitten,...
Meer informatie

Het team

  Ab de Laater Directeur    Astrid Musters Groep 1/2A                              Rebecca Claessen Groep 1/2A   Kübra Turan Groep 1/2B...
Meer informatie

Identiteit

In de hal, bij de houten trap hangt een boom. Met deze boom willen we de levensbeschouwelijke identiteit van onze...
Meer informatie

Ouderbetrokkenheid

Op Klim-Op vinden we de betrokkenheid en de mening van ouders belangrijk. In de Medezeggenschapsraad, het ouderpanel en de ouderraad...
Meer informatie

Leerlingenpanel

Het Leerlingenpanel is een team van leerlingen binnen Klim-Op dat actief meedenkt over zaken binnen de school. De leerlingen in...
Meer informatie

Uitstroom Voortgezet Onderwijs

Uitstroom Voortgezet Onderwijs  VWO   HAVO/VWO  HAVO VMBO-T/HAVO  VMBO  PRO/SO  TOTAAL   2013-2014  3  13  10  6  11  0  43  2014-2015  5...
Meer informatie

Schoolplan

In het schoolplan 2015-2019 hebben wij beschreven wat onze ambities zijn voor de komende 4 schooljaren. In dit   schoolondersteuningsplan 2019-2023 willen we een...
Meer informatie

Veiligheid

Werken met de meldcode Veiligheid van het kind, thuis en op school, is erg belangrijk. We willen ernaar streven dat...
Meer informatie

Missie-visie

Op Klim-Op vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Wanneer kinderen goed in hun vel zitten,...
Meer informatie