Inspectierapport

Op 12 mei 2015 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht.

Het rapport van dit bezoek vind u hieronder.

Inspectierapport 12 mei 2015