https://bsklim-op.nl/wp-content/themes/gymappstest Engels | R.K. Basisschool Klim-Op

Engels

Op Klim-Op wordt Engels gegeven vanaf groep 1.

Waarom starten we al vroeg met Engelse les? Vroeg beginnen met een vreemde taal biedt heel veel voordelen. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een vreemde taal leren. Door in een vreemde taal bezig te zijn, werken ze bijna ongemerkt aan kennis van die taal. Zo ontwikkelt hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. Er zijn ook wetenschappelijke bewijzen dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert. (https://www.expertisecentrumnederlands.nl/soorten-onderwijs/po/onderzoek-naar-invloed-vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto-op-nederlands)

De keuze voor Engels als tweede taal op basisschool Klim-Op is een logische. Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op de toekomst. Zo biedt 't Rijks in Bergen op Zoom een tweetalig Havo, Atheneum en Gymnasium, waarbij meer dan de helft van de lessen in het Engels worden gegeven. We werken als school samen met Early Bird, een organisatie die zich richt op het geven van Engels op de basisschool. Dat noemen we vvto en dat staat voor vroeg-vreemde-talen-onderwijs. In november 2019 heeft er een visitatie plaats gevonden door de directeur van Early Bird. Tijdens die visitatie is er gekeken of de lessen Engels voldoen aan de erkende kwaliteitseisen van Early Bird. De uitslag van deze visitatie was erg positief. We gaan, als school, de komende jaren onze Engelse lessen verder uit bouwen zodat we een erkende Early Bird/ VVTO school worden.

We zijn dan ook trots op wat we tot nu toe hebben bereikt.