https://bsklim-op.nl/wp-content/themes/gymappstest Veiligheid | R.K. Basisschool Klim-Op

Veiligheid

Werken met de meldcode
Veiligheid van het kind, thuis en op school, is erg belangrijk. We willen ernaar streven dat kinderen zo veilig mogelijk opgroeien. We zijn als school verplicht om te werken met de meldcode. D.m.v. de meldcode kunnen wij eerder en beter handelen als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid voor het kind in de thuissituatie.

 

Stappen meldcode

Wij brengen signalen van onveiligheid in kaart en gaan daarover in gesprek met u. We proberen dan samen een oplossing te vinden voor de onveiligheid van het kind. Mochten we er samen niet aan uitkomen dan schakelen we, bij structurele of acute onveiligheid en altijd in overleg met u, de hulp in van Veilig Thuis.
Veilig Thuis organiseert dan de noodzakelijke hulpverlening en ondersteuning om de veiligheid van het kind (en het gezin) op korte en lange termijn te herstellen.

Meldcode Rijksoverheid


Verkeer
Voor verkeer werken wij met BrabantsVerkeersveiligheidLabel BVL. Hiermee zetten we ons in voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid rond de school. Hiervoor hebben we het bronzen keurmerk. 

2018-2019 Klim-Op Vignet BVL