https://bsklim-op.nl/wp-content/themes/gymappstest Identiteit | R.K. Basisschool Klim-Op

Identiteit

In de hal, bij de houten trap hangt een boom. Met deze boom willen we de levensbeschouwelijke identiteit van onze school verbeelden. Het beeld laat zien wie we zijn en waar we voor staan als Katholieke school.

Deze boom is niet zomaar gekozen, maar heeft een dieper liggende betekenis:
De schakels, de takken van deze boom, stellen onze leerlingen voor. Samen met de leerkrachten klimmen onze leerlingen op, groeien en ontwikkelen zich, individueel, maar ook samen als groep.
Iedereen is anders, vandaar de verschillende kleuren. Maar tegelijk zijn er ook veel overeenkomsten, vandaar dat de vormen gelijk zijn.
We hebben elkaar nodig om sterker te worden.
De boom laat zien dat we bij elkaar horen en dat onze school voor alle kinderen een veilige omgeving wil zijn.

Elk schooljaar "groeit" de boom doordat kinderen er iets aan toevoegen. Dit schooljaar zijn er woorden aan toegevoegd die onze waarden en normen uitdragen.

Het is een beeld geworden van ons allemaal, een beeld waar we trots op zijn!

Bij het beeld hebben we een bijbelverhaal gezocht. Een verhaal waarin de betekenis die we aan de boom hebben gegeven terugkomt.
Dat is het verhaal van "De zaaier" geworden. Wij vinden dat dit verhaal goed bij de boom past:
wij willen "de goede grond" zijn voor onze leerlingen, waarin ze goed kunnen groeien en zich ontwikkelen.