Leerlingenpanel

Het Leerlingenpanel is een team van leerlingen binnen Klim-Op dat actief meedenkt over zaken binnen de school. De leerlingen in het panel geven hun mening en bespreken knelpunten en ideeën over voor hen relevante onderwerpen binnen de school. Zij komen met (realiseerbare) voorstellen, denken mee over een plan van uitvoering en werken ook mee aan de realisatie ervan.

Vanaf groep zes worden twee leerlingen per leerjaar afgevaardigd. In een groepsvergadering, onder leiding van de groepsleerkracht worden de punten voor het panel voorbereid. Kinderen kunnen zelf punten aandragen, maar kunnen ook om advies of informatie worden gevraagd door het team of de directie.

Directeur en de leerkrachten vinden het belangrijk om te weten wat er leeft onder de kinderen en wat hun meningen zijn. Dit kan het team helpen bij het ontwikkelen van de school. De kinderen vertegenwoordigen hun groep en dit betekent dat ze naast hun eigen mening ook de mening van de groep moeten vertalen. Ook al delen ze niet altijd deze mening zelf. De kinderen die deelnemen aan het leerlingenpanel moeten zich hier bewust van zijn.

De agenda voor de vergaderingen van het leerlingenpanel wordt door de directie opgesteld na overleg met het MT. Het team kan agendapunten aandragen via de bouwcoördinator, leerlingen via de leden van het leerlingenpanel.

Het leerlingenpanel vergadert één keer per twee maanden met de directeur, ná schooltijd.

Op dit moment ligt het leerlingenpanel door de veranderingen van management even stil, we zijn er mee bezig om dit weer op te pakken. Het leerlingenpanel zal dus nog gevormd gaan worden.