https://bsklim-op.nl/wp-content/themes/gymappstest Missie-visie | R.K. Basisschool Klim-Op

Missie-visie

Op Klim-Op vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Wanneer kinderen goed in hun vel zitten, kunnen ze zich op sociaal en cognitief gebied optimaal ontwikkelen.
 
Wij leiden onze kinderen op voor het vervolg onderwijs en de maatschappij van de 21ste eeuw, waarbij ze zich betrokken voelen bij hun eigen leerproces.
We leren kinderen niet wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken, door het inzetten van divergent onderwijs.
 
Om bovenstaande te ontwikkelen zetten we ons volledig in voor de ontwikkeling van de kinderen en blijven we werken aan de professionalisering van het team. 
 
Dit vinden we belangrijk:                
–          Aandacht voor ieder kind.
–          Een veilige schoolomgeving met een positief groepsklimaat.
–          Kwalitatief goed onderwijs, waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen.
–          Waarden en normen gebaseerd op het katholieke geloof.
–          Een samenwerking met ouders, waarbij in het belang van het kind, initiatief van beide kanten genomen wordt. 
–          Vernieuwend onderwijs, waarbij divergent leren en de Engelse taal speerpunten zijn.
 
We werken er naartoe dat:
onze kinderen door het inzetten van divergentie creatief, innovatief, onderzoekend en ondernemend blijven en een kritische houding aannemen.
 
gespecialiseerde leerkrachten de kinderen het vertrouwen geven om zich te ontwikkelen in luister-, schrijf-, lees-, en spreekvaardigheid binnen de Engelse taal.
 
de school de ontwikkeling van de kinderen samen met de ouders vorm geeft. Hierbij vinden wij het contact en de directe feedback van en naar ouders erg belangrijk. Wij zien de ouders als onze partner in de ontwikkeling van onze leerlingen, waarbij wederzijds respect een sleutelwoord is.          
 
Onze kwaliteiten zijn:
– Een prettige sfeer.
– Betrokkenheid van kind, ouder en team.
– Aandacht voor ieder kind.
– Divergent leren.
– Spelend en ontdekkend leren.
– Vernieuwing.