https://bsklim-op.nl/wp-content/themes/gymappstest Schoolplan | R.K. Basisschool Klim-Op

Schoolplan

In het schoolplan 2015-2019 hebben wij beschreven wat onze ambities zijn voor de komende 4 schooljaren.In dit   schoolondersteuningsplan 2019-2023 willen we een beeld geven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die wij als school hebben als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.