Handige links

Wij werken met Social Schools om de communicatie en samenwerking tussen ouders en leerkracht te bevorderen. Via deze app of website kunt u berichten ontvangen en versturen, de agenda's van de school en klas bekijken en rapportgesprekken inplannen.Met de app of website van Parnassys kunt u de resultaten van uw kinderen inzien. Overige links:

Jongleren Woensdrecht (peuterspeelzalen en kinderopvang)

Keet en zo  (TSO) 

Lowys Porquin (Stichting)

Samenwerkingsverband De Brabantse Wal

Van 8 naar 1

Centrum voor Jeugd en Gezin

Huiswerksite groep 7 en 8